วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

โรงเรียนธัญวิทย์ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปภาภัสสร์ ชนะคุ้ม

เนื่องด้วย นายกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์ (ประเทศไทย) ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปร่วมแข่งขัน International Mental Arithmetic and Mathematics Competition 2016 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่ง ด.ญ.ปภาภัสสร์ ชนะคุ้ม นักเรียนจากโรงเรียนธัญวิทย์ได้รับการคัดเลือกร่วมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีเยาชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนกว่า 500 คน ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วจากแต่ละประเทศจำนวนทั้งสิ้น 7 ประเทศ คือ มาเลเซีย ไทย ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินเดีย และเกาหลีใต้

ผลการแข่งขัน ด.ญ.ปภาภัสสร์ ชนะคุ้ม ได้รับรางวัลดังนี้

1.รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขัน คณิตคิดเร็ว รุ่นอนุบาล 3 ประเภทเดี่ยว
   รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภททีม

2.รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขัน คณิตคิดเร็ว รุ่นอนุบาล 3 ประเภทเดี่ยว
   รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภททีม
กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com